{{ name }}
סימול:  {{ Symbol }}; מס' ני"ע:  {{ id }}; ISIN:  {{ ISIN }}
{{ redIndicator }} {{ greenIndicator }}
שער אחרון (באגורות)

{{LastRate}} {{TradingStage}}

שינוי (%)

% {{strChange}}

מחזור מסחר

{{TurnOverValueShekel}}

נכון ל-{{TradeDate + ' ' + TradeTime}} הנתונים מתפרסמים ב-15 דקות השהייה

אודות

הבורסה לניירות ערך בתל אביב התאגדה בישראל בספטמבר 1953. לבורסה רישיון לניהול שוק מוסדר למסחר בניירות ערך בישראל, בדרך של הפגשת פקודות קניה ומכירה של ניירות ערך, על פי כללים שנקבעו ופורסמו מראש.

הבורסה לניירות ערך הינה הבורסה היחידה בישראל וממלאת תפקיד מרכזי במשק הישראלי. הבורסה מהווה תשתית שוק בעלת חשיבות לצמיחתו והיא "המגרש הביתי" של מגייסי ההון בישראל, חברות וממשלה, וכן של ציבור המשקיעים ותעשיית ניירות הערך בישראל. הבורסה מאפשרת לחברות לגייס את ההון הדרוש להתפתחותן ובכך תורמת לכלכלה הישראלית ולצמיחת המשק ולתעסוקה. עבור המשקיעים, הבורסה היא זירת מסחר משוכללת ואמינה, לקניה ומכירה של ניירות ערך, לרבות מגוון רחב של מכשירים פיננסיים.

החל מיום 1 באוגוסט, 2019 הבורסה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב, זאת לאחר הנפקת מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בסוף יולי 2019. הבורסה הנפיקה 31.7% מהון המניות שלה למשקיעים מוסדיים גלובליים וישראלים וכן לציבור הרחב והחלה להיסחר תחת הסימול "ברסה".

לבורסה חברות בנות בבעלות מלאה הכוללות את מסלקת הבורסה, מסלקת מעו"ף והחברה לרישומים, אשר פועלות יחד לקיום מסחר וסליקה בניירות ערך ופעולות נלוות לכך.צרו קשר

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, אחוזת בית 2, ת"א

www.tase.co.il | tase.ir@tase.co.il | 076-8160405

Min 2 characters
Please enter valid phone
Please enter valid email